Verhuizen naar een verpleeghuis; wat moet je weten?

Verhuizen naar een verpleeghuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor zowel de persoon die zorg nodig heeft als zijn of haar naasten. Het kan betekenen dat iemand niet lankger zelfstandig kan blijven wonen en behoefte heeft aan intensievere zorg en ondersteuning. In dit artikel bespreken we het proces van verhuizen naar een verpleeghuis, de voorbereiding die hierbij komt kijken, de financiële aspecten en de betrokkenheid van mantelzorgers en naasten.

Het proces van verhuizen naar het verpleeghuis

Voordat iemand daadwerkelijk naar een verpleeghuis kan verhuizen, is het belangrijk om het besluit en de wens tot verhuizing te bespreken met naasten en zorgprofessionals. Samen kan er gekeken worden naar de mogelijkheden en de beste zorginstelling voor de persoon in kwestie. Vaak is er namelijk ook sprake van een wachtlijst. Het is ook belangrijk om een checklist voor het verhuizen te hanteren die helpt bij het organiseren van de verhuizing. Zo weet je precies waar je allemaal aan moet denken. Hiervoor kun je gebruikmaken van onze verhuischecklist. Deze is gratis te downloaden. 

Het aanvragen van een WLZ-indicatie

Om in aanmerking te komen voor een verhuizing naar het verpleeghuis is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vereist. Vanuit de WLZ wordt er een indicatie afgegeven. Dit wordt gedaan door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en dit bepaalt of iemand recht heeft op langdurige zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het aanvragen van deze indicatie kan soms enige tijd in beslag nemen, dus het is belangrijk om hier tijdig mee te starten. 

De rol van het zorgkantoor bij de verhuizing

Het zorgkantoor speelt een belangrijke rol bij de verhuizing van een cliënt naar een verpleeghuis. Zij zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van de benodigde zorg en het regelen van de financiële aspecten. Het zorgkantoor kan ondersteunen bij het vinden van een geschikt verpleeghuis en het maken van afspraken over de zorg en de verhuiskosten. Ook het regelen voor een eventuele latere hulp is iets waar zij bij kunnen helpen.

Voorbereiding op de verhuizing

Een goede voorbereiding op het verhuizen naar een verzorgingshuis is essentieel. Het regelen van de eigen zaken voor een eventuele latere periode is een belangrijk onderdeel hiervan. Dit omvat het regelen van eventuele volmachten, het informeren van instanties en het overdragen van belangrijke documenten. Ook het betrekken van een verhuisbedrijf kan helpen bij een soepele verhuizing. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het inpakken, vervoeren en uitpakken van de inboedel en extra kleding.

Aankomst in het verzorgingshuis

Bij aankomst in het verpleeghuis is het belangrijk om de nieuwe woning in te richten op een manier die vertrouwd en huiselijk aanvoelt. Het meenemen van persoonlijke spullen en het creëren van een vertrouwde omgeving kan helpen bij het wennen aan de nieuwe situatie. Ook weten de medewerkers precies welke zorg de oudere nodig heeft. Zo hoeven de ouderen niet hun eigen zaken te regelen. Dit is bijvoorbeeld erg fijn voor mensen met dementie. In de zorginstelling kun je tevens nog altijd om hulp vragen.

Omgaan met de verhuizing

Het afscheid nemen van de oude woning en het vertrouwde kan een emotioneel proces zijn. Het is belangrijk om hier ruimte voor te geven en ondersteuning te bieden bij het verwerken van deze verandering. Eenmaal in het verpleeghuis is het normaal om tijd nodig te hebben om te wennen aan de nieuwe omgeving en medebewoners. Het kan helpen om deel te nemen aan activiteiten en sociale contacten op te bouwen binnen het verpleeghuis. Weet u waar u allemaal hulp voor kunt vragen in het verpleeghuis? Dit kan namelijk helpen om alles soepel te laten verlopen. 

Opname in een verpleeghuis

Als bewoner in het verpleeghuis ontvangt men zorg en ondersteuning van professionele zorgverleners. Er zijn verzorgenden aanwezig die hulp bieden bij dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging en maaltijden. Daarnaast zijn er ook andere professionals, zoals verpleegkundigen en therapeuten, die gespecialiseerde zorg kunnen bieden afhankelijk van individuele behoeften. Door hiervan gebruik te maken kan het voor de oudere allemaal wat makkelijker worden gemaakt. Raadpleeg hiervoor wel altijd de aanvullende verzekering van de oudere zodat je precies weet wat vergoed wordt en wat niet. Dit kan tegenwoordig gemakkelijk digitaal. 

Financiële aspecten van verhuizen naar een verpleeghuis

Het verblijf in een verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierbij geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

De rol van mantelzorgers en betrokkenheid van naasten

Bij een verhuizing naar een verzorgingshuis is de betrokkenheid van mantelzorgers en naasten van groot belang. Mantelzorgers zijn vaak nauw betrokken bij de zorg en ondersteuning van de persoon die verhuist. Zij kunnen een waardevolle rol spelen in het begeleiden en ondersteunen tijdens het verhuisproces. Ook is het voor de mantelzorgers vaak fijn dat thuis blijven niet meer nodig is. 

Ondersteuning bij een verhuizing naar verpleeghuis

Professionals in het verpleeghuis kunnen mantelzorgers ondersteunen door informatie te verstrekken, advies te geven en hen te betrekken bij de zorgplanning. Het is belangrijk dat mantelzorgers ook zelf ondersteuning krijgen, zodat zij de zorgtaken kunnen blijven vervullen en zich gesteund voelen.

Het behouden van betrokkenheid en contact met naasten is van essentieel belang voor het welzijn van de persoon die verhuist. Verpleeghuizen streven ernaar om de banden met de naaste familie en vrienden te behouden en te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van regelmatige bezoekmomenten, het stimuleren van sociale interactie en het faciliteren van communicatiemogelijkheden.

Het belang van een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding op de verhuizing naar een zorginstelling is dus van groot belang. Gelukkig zijn er diverse initiatieven en hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen. Het project ‘waardig verhuizen’ richt zich specifiek op het begeleiden van mensen bij de verhuizing naar een verpleeghuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verhuishandreiking die een handige checklist bevat met alle zaken waar rekening mee gehouden moet worden.

Conclusie

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis waarbij verschillende aspecten komen kijken. Het bespreken van de verhuizing met naasten en zorgprofessionals, het aanvragen van een WLZ-indicatie, de voorbereiding op de verhuizing, het omgaan met de veranderingen, de financiële aspecten en de betrokkenheid van mantelzorgers en naasten zijn allemaal belangrijke onderdelen van dit proces.

Een goede voorbereiding, het gebruik van een checklist en de ondersteuning van professionals kunnen helpen om de verhuizing naar een verpleeghuis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het behouden van betrokkenheid en contact met naasten is essentieel voor het welzijn van de persoon die verhuist.

Veelgestelde vragen

Wat is de eigen bijdrage voor verblijf in een verpleeghuis? 

De hoogte van de eigen bijdrage voor verblijf in een verpleeghuis is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage op basis van deze gegevens. Er geldt een maximale eigen bijdrage per maand en is vaak een lage eigen bijdrage.

Hoe wordt de verhuizing naar een verpleeghuis vergoed? 

De verhuizing naar een verpleeghuis wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De kosten voor het verblijf, de zorg en ondersteuning worden gefinancierd door de WLZ. Daarnaast kan het zijn dat aanvullende kosten, zoals kosten voor persoonlijke verzorging of extra services, niet volledig vergoed worden.

Hoe lang duurt het proces van het aanvragen van een WLZ-indicatie? 

De duur van het proces van het aanvragen van een WLZ-indicatie kan variëren. Het CIZ streeft ernaar om binnen zes weken na de aanvraag een besluit te nemen. Het is echter mogelijk dat het proces langer duurt, afhankelijk van de complexiteit van de situatie. Na maximaal 6 weken weet je dus of je in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie. 

Wat is de rol van het zorgkantoor bij de verhuizing naar een verpleeghuis? 

Het zorgkantoor speelt een belangrijke rol bij de verhuizing naar een verpleeghuis. Zij zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van de benodigde zorg en het regelen van de financiële aspecten. Het zorgkantoor kan ondersteunen bij het vinden van een geschikt verpleeghuis en het maken van afspraken over de zorg en de kosten.

Hoe kan ik betrokken blijven bij mijn naaste die verhuist naar een verpleeghuis? 

Het is belangrijk om betrokken te blijven bij je naaste die verhuist naar een verpleeghuis. Regelmatig contact en bezoekmomenten kunnen helpen bij het behouden van de band. Daarnaast is het goed om betrokken te zijn bij de zorgplanning en te communiceren met de zorgprofessionals in het verpleeghuis. Hulp van familie is in sommige situaties erg welkom.