Verhuiskostenvergoeding medische redenen: de regels in 2023

In Nederland wordt er enorm veel verhuizingen uit gevoerd. Je zult het van een klein landje als Nederland misschien helemaal niet verwachten, maar toch is het echt zo. Om je een beeld te geven.. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er 2021 in Nederland in totaal 1,79 miljoen mensen verhuisd!

Hiervan is het meerendeel van 0,99 miljoen naar een andere woning binnen de huidige gemeente waarin ze woonden verhuist. Ook in 2022 zijn de cijfers niet minder geworden. In oktober 2022 alleen al zijn er bijvoorbeeld 147 duizend mensen verhuisd! In één maand tijd. Dat is zelfs een stuk meer dan in dezelfde maand een stuk eerder.

Wat is verhuiskostenvergoeding WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het budget wat de gemeente beschikbaar heeft om een koop- of huurwoning beschikbaar te stellen voor renovatie wordt ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) genoemd. De gemeente krijgt hiervoor een bepaald budget om te besteden. Vanuit deze wet kan je in aanmerking komen voor deze speciale verhuiskostenvergoeding.

Het verschilt per gemeente hoe zij deze ondersteuning organiseren, maar de meeste gemeenten in Nederland hebben een WMO-loket. Ook kiezen sommige gemeenten voor een sociaal loket en/of speciale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Je dient dus altijd eerst de verhuiskosten via de gemeente aanvragen.

Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding wmo?

Een verhuizing vaak leuk want hey, je gaat ein-de-lijk naar je nieuwe woning verhuizen! Toch? Helaas is dit niet altijd zo. Het komt namelijk nog steeds vaak voor dat mensen gedwongen moeten verhuizen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die vanwege medische redenen genoodzaakt zijn om een woning te verlaten.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een invalide oudere die op de 2e verdieping woont en geen trap meer kan lopen. Soms kan er een traplift geplaatst worden, maar soms ook niet. Je kunt je dan vast wel voorstellen dat de oudere op de begane grond moet gaan wonen. In dit geval is een gedwongen verhuizing dus noodzakelijk.

Hulp van de overheid

Ga jij binnenkort verhuizen en heb je hier helemaal niet op gerekend? Of moet je gedwongen verhuizen en heb je hier op financieel gebied helemaal niet op gerekend? Dan kun je in Nederland in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen. Dit is vaak een minimale vergoeding, maar alle kleine beetjes helpen toch?

Bijzondere bijstand

Wanneer je in Nederland gaat verhuizen en je inkomen onder een bepaalde grens ligt kun je bij de gemeente waaruit je gaat verhuizen bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand krijg je niet alleen bij verhuizingen, maar hier kun je dus recht op hebben wanneer je extra en/of bijzondere kosten moet betalen en deze bijkomende kosten niet zelf kunt betalen. Je kunt dus financiële vergoeding vragen voor kosten die noodzakelijk zijn.

Waar heb je recht op?

De hoogte van je bijzondere bijstand hangt compleet van je inkomen, vermogen én natuurlijk van de hoogte van de verhuizing en/of renovatie af. De gemeente zal samen met de verhuurder je aanvraag controleren om te kunnen bepalen of je recht hebt op bijzondere bijstand en hoeveel dit is.

Nederlandse gemeenten

In Nederland is het in de eerste instantie zo geregeld dat iedereen in zijn/of haar huidige woning moet kunnen blijven wonen. Hebben medisch urgenten bijvoorbeeld een rolstoelgeschikte woning nodig? Dan moet in huis blijven wonen dus gewoon mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van renovaties en verbouwingen aan de woning.

Jouw persoonlijke situatie

Door omstandigheden kun je niet meer in je huidige woning blijven en heb zo snel mogelijk een nieuwe woning nodig. Een woning die wél geschikt is voor jouw persoonlijke situatie. In veel gevallen hebben mensen er helaas de middelen niet voor om dit te regelen en wanneer dit gebeurt is het belangrijk om te kijken of een verhuiskostenvergoeding krijgen mogelijk is.

Waar kijkt de gemeente naar?

De gemeente zal altijd eerst de situatie evalueren. Er wordt altijd eerst gekeken of er aanpassingen aan je huidige woning gemaakt kunnen worden. Wanneer dit mogelijk is zullen zij natuurlijk altijd eerst aanpassingen maken. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een traplift. Kunnen er geen aanpassingen worden gemaakt? Dan zal er pas naar je recht op een verhuiskostenvergoeding worden gekeken.

Urgentie op woningen met verhuiskostenvergoeding

Wanneer je aanvraag voor de vergoeding voor je verhuizing wordt goedgekeurd door de gemeente kun je naast de financiële tegemoetkoming ook voorrang krijgen op woning met een speciaal label. Dit zijn woningen die speciaal gereserveerd zijn voor, zoals de naam al zegt urgente situaties. Je krijgt in dit geval uiteraard voorrang, maar let wel op het feit dat je na de goedkeuring van je aanvraag voor de verhuisvergoeding niet automatisch recht hebt op een medische urgentie. Deze moet apart worden aangevraagd.

De rangvolgorde voor urgente woningen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen kun je voorrang krijgen op een woning. Dit is natuurlijk niet zomaar en gebeurd dan ook niet zonder reden. De volgorde voor urgentie is:

  • Medische urgenten
  • WMO-indicatie
  • 65-plussers

65+ en een zelfstandige woning

Met een verhuiskostenvergoeding krijg je dus sneller een senioren-, beneden- of rolstoelgeschikte woning toegewezen. Wel is het hierbij belangrijk dat je naar een zelfstandige woning verhuist. Wanneer je naar een aanleunwoning of verzorgingstehuis verhuist zul je geen recht hebben op een regeling.

Je mag een woning niet weigeren

In het geval van een urgentie mag een woning niet geweigerd worden. Wil je een woning toch weigeren? Dan dien je contact op te nemen met de gemeente, want een weigering kan gevolgen hebben voor je urgentie.

De voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een WMO-vergoeding wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je langdurige medische problemen hebt en het dus medisch noodzakelijk is om uit je huidige woning te verhuizen.
  • De problemen die je nu hebt had je nog niet toen je de huidige woning accepteerde en deze problemen moeten uiteraard aantoonbaar zijn.
  • Je woont op jezelf én verhuist weer naar een eigen woning.
  • Je verhuist binnen Nederland.
  • Je hebt je huurt nog niet opgezegd of hebt je woning nog niet verkocht.

De gemeente beslist dus uiteindelijk of je hier recht op hebt.

Hoe kun je een verhuiskostenvergoeding WMO aanvragen?

Wil je een verhuiskostenvergoeding aanvragen? Dan kun je dit eenvoudig bij de gemeente in je huidige woonplaats aanvragen. Hierbij maakt het niet uit of je nu binnen de huidige gemeente of naar een andere gemeente verhuist. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de website van de gemeente waarin je woonachtig bent. Ook kun je altijd langs het WMO-loket in het gemeentehuis.

Hoogte verhuiskostenvergoeding wmo

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben 1.220.820 Nederlanders in 2021 gebruik gemaakt van van de verhuiskostenvergoeding WMO. De verhuisde verhuiskostenvergoeding voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen bedroeg €6505. Wanneer je na 28 februari 2023 verhuist is dit €7156.

Hoe kan ik de verhuiskosten berekenen?

Ben jij vanwege medische redenen genoodzaakt om de huur van je huidige woning op te zeggen? Moet je hierdoor een verhuizing inplannen? Dan kan Moving je helpen met het vinden van een voordelige verhuisservice.

Professionele verhuisbedrijven

Een verhuizing kan chaotisch, hectisch én druk zijn. Veel mensen kiezen er daarom voor om hun verhuizing uit handen te geven aan ervaren verhuizers. Echte vakmannen weten namelijk precies hoe zij een verhuizing op de juiste manier kunnen uitvoeren.

Gratis verhuisoffertes ontvangen

Bij Moving kun je nu eenvoudig gratis offertes aanvragen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het invullen van één aanvraagformulier. Wij zullen je aanvraag gratis en voor niets naar de 6 beste verhuisbedrijven uit jouw regio sturen. Deze verhuisbedrijven zullen binnen 24 uur contact met je opnemen. Nadat je alle verhuisoffertes hebt ontvangen kun je op je gemak kiezen voor het verhuisbedrijf dat het beste bij jouw wensen én budget past.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op verhuiskosten vergoeding?

Wanneer je noodgedwongen moet verhuizen omdat je woning bijvoorbeeld wordt gesloopt of gerenoveerd heb je recht op verhuiskosten vergoeding. Stopt je huur omdat de verhuurder een bestemmingsplan wil uitvoeren? Dan heb je ook recht op verhuiskostenvergoeding.

Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

Na 23 februari 2023 bedraagt de verhuiskostenvergoeding €7156.

Wie betaalt verhuisvergoeding?

Verhuurder zijn verplicht om in noodzakelijke gevallen verhuisvergoeding aan de huurder te betalen.

Welke kosten vallen onder verhuiskostenvergoeding?

Kosten voor een verhuisbedrijf, dubbele woonlasten ten gevolge van de verhuizing en bijkomende kosten zoals herinrichtingskosten en stofferingskosten.

Hoelang duurt inrichtingskosten?

Inrichtingskosten wordt meestal als een lening verstrekt die meestal binnen 36 maanden terugbetaald moet worden.