Meteen naar de inhoud

Verhuisvergoeding verhuurder: je rechten en plichten

  1

  In ons kleine kikkerlandje komen enorm veel verhuizingen voor. Zo zijn er volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2021 1,79 miljoen Nederlanders verhuisd. Dit is natuurlijk niet weinig voor een land met bijna 18 miljoen inwoners toch? Veel van deze verhuizingen zijn vrijwillig, maar het komt ook weleens voor dat het om een verhuizing gaat dat helaas niet vrijwillig is.

  Het meerendeel van de 1,70 miljoen Nederlanders die naar een andere woning zijn verhuisd zijn binnen hun huidige gemeente verhuisd. Met deze cijfers kun je wel zeggen dat men het liefst in zijn eigen omgeving blijft wonen.

  Ook in 2022 zijn de cijfers niet omlaag gezakt. In oktober 2022 bijvoorbeeld zijn er ook ‘gewoon’ 147 duizend Nederlanders verhuisd. Dit gaat om verhuizingen in één maand tijd wat natuurlijk enorm veel is.

  Wat is verhuiskostenvergoeding?

  Ga je verhuizen en ligt je inkomen onder de grens? Dan kun je bij de gemeente waarin je woonachtig bent bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand krijg je tevens niet alleen bij verhuizingen, maar ook wanneer je bijvoorbeeld extra kosten maakt die noodzakelijk zijn en die je zelf niet kunt betalen. Dan kun je hier vaak ook een financiële vergoeding voor aanvragen.

  Het minimumbijdrage wijzigt ieder jaar, maar over het algemeen hangt de hoogte van je bijzondere bijstand af van je inkomen, vermogen én de kosten die je moet maken natuurlijk. De bijdrage wijzigt uiteraard wanneer de verhuizing of renovatie duurder of goedkoper blijkt te zijn.

  Verder is het zo dat de regeling geldt voor zelfstandige woningen en woonwagens. Ook voor standplaatsen geldt deze regeling.

  Free A Woman in Plaid Blazer Using Her Laptop Stock Photo

  Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding bij een noodzakelijke verhuizing?

  Wanneer huurders of kopers naar een nieuwe woning verhuizen is dit meestal een leuke tijd. Waarschijnlijk is hun droomhuis eindelijk gevonden en kunnen zij niet wachten om te verhuizen. Helaas is dit niet altijd even leuk.

  Het komt zoals je eerder hebt kunnen lezen ook weleens om een gedwongen verhuizing waarbij de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de huurder noodgedwongen moet verhuizen. Het kan ook zo zijn dat iemand de hypotheek niet meer kan betalen of dat men om medische redenen de woonruimte moet verlaten.

  Sommigen verhuizen ook vanwege medische redenen. Hierbij kun je denken aan een oudere die invalide is geworden bijvoorbeeld. In dit geval wordt er eerst wel altijd gekeken of er een traplift geplaatst kan worden, maar wanneer dit niet mogelijk is moet de huurder uiteraard wel naar een geschikte woning verhuist worden.

  Vergoeding bij sloop of renovatie (stadsvernieuwing)

  Bij een (tijdelijke) verhuizing is het mogelijk dat de verhuurder onder bepaalde omstandigheden een vergoeding betaald aan de huurder. Deze vergoeding kan door de huurder voor het inrichten van de nieuwe woning worden gebruikt.

  Als huurder kun je de verhuiskostenvergoeding aan de verhuurder vragen. Dit kan zoals je eerder hebt gelezen bijvoorbeeld wanneer je (tijdelijk) de zelfstandige woning moet verlaten. Denk hierbij aan een verhuizing, renovatie, sloop of bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan een geldend bestemmingsplan. In al deze gevallen is het mogelijk om bij de verhuurder aanspraak te maken op een verhuiskostenvergoeding. De verhuurder moet de huurder natuurlijk wel altijd eerst een redelijk voorstel doen.

  Mocht je als huurder trouwens voor de verhuizing of renovatie al een vergoeding van de gemeente krijgen dan kan de verhuurder de verhuiskostenvergoeding verlagen. De vergoeding wordt in dit geval uiteraard verlaagd met het bedrag wat jij als huurder al van de gemeente hebt gekregen. Een verhuurder heeft hier bijna altijd afspraken over met de gemeente.

  Blijkt de verhuiskostenvergoeding niet genoeg te zijn en heb je een hogere vergoeding nodig? Dan kun je ook een hogere vergoeding van de verhuurder eisen. De huurder is namelijk niet verplicht om direct het aanbod van de verhuurder te accepteren.

  Is het niet nodig om voor de renovatie te verhuizen? Dan heb je als huurder zoals je eerder hebt kunnen lezen geen recht op een verhuiskostenvergoeding. Ben jij het als huurder niet eens met deze beslissing? Dan kun je hier een advocaat voor inschakelen. Deze kan de rechter verzoeken om een uitspraak over de situatie te doen. Is de rechter het met je eens en is de woning tijdens renovatie niet bewoonbaar? Dan zul je in dit geval als huurder gewoon recht hebben op een verhuiskostenvergoeding.

  Het kan zelfs bij een renovatie van een keuken of badkamer zo zijn dat je als huurder toch recht blijkt te hebben op een vergoeding. Het is zelfs zo dat als jij als huurder zelf het verzoek voor een renovatie hebt gedaan dat je als huurder nog steeds recht hebt op een verhuiskostenvergoeding.

  Zijn er dringende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudt? Dan is het misschien goed om te weten dat je als huurder in dit geval géén recht op een verhuiskostenvergoeding hebt. Als huurder dien je bij dringende werkzaamheden zelfs je medewerking te verlenen.

  Hoe vraag ik een verhuisvergoeding aan voor een zelfstandige woning?

  Heb jij binnenkort een verhuizing op de planning staan waarop je niet had gerekend? Moet je noodgedwongen naar een nieuwe of tijdelijke woning verhuizen? Dan is er een grote kans dat je dit vergoed krijgt.

  De Nederlandse overheid zorgt in sommige gevallen namelijk voor een financiële tegemoetkoming. Ja, het is wel zo dat de vergoeding vastgesteld is op een laag bedrag, maar wanneer zij een verhuiskostenvergoeding betalen is tijdens zo een moeilijke periode zeker wel mooi meegenomen toch?

  Een verhuiskostenvergoeding aanvragen is heel simpel. Dit kan namelijk gewoon bij jouw gemeente. Voor de gemeente maakt het ook. niet uit of je binnen de huidige gemeente of naar een nieuwe gemeente verhuist. Voor meer informatie over je aanvraag kun je terecht bij de gemeente waarin je woonachtig bent of je kunt natuurlijk ook altijd langs het WMO-loket in het gemeentehuis.

  De gemeente zal uiteraard niet zomaar een aanvraag accepteren. Jouw persoonlijke situatie moet eerst altijd grondig geëvalueerd worden. Er wordt door de gemeente ook altijd eerst gekeken of er aanpassingen in de huidige woning gemaakt kunnen worden zodat je niet zomaar hoeft te verhuizen.

  Niet de verhuurders, maar de gemeenten in Nederland hebben een budget wat zij beschikbaar stellen voor dit soort situaties en dit wordt de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO) genoemd. Alle gemeenten in Nederland krijgen ieder jaar een vast budget die zij kunnen besteden en vanuit deze wet heb jij misschien recht op verhuiskostenvergoeding.

  Hoe de gemeente deze ondersteuning organiseert of uitkeert verschilt per gemeente, maar over het algemeen hebben gemeenten een WMO-loket waar je terecht kunt. Ook hebben sommige gemeenten speciale wijkteams waar je terecht kunt voor vragen.

  Free A Couple Sitting on the Couch Stock Photo

  Verhuiskostenvergoeding voor een (tijdelijke) woning

  De hoogte verhuiskostenvergoeding verschilt per persoon. Wie er aanspraak maken natuurlijk ook. Verder is het misschien goed om te weten dat jij niet de enige bent die hier aanspraak op maakt. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid hebben in 2021 ongeveer 1.220.820 Nederlanders gebruik gemaakt van de verhuiskostenvergoeding.

  Verhuiskostenvergoeding (wmo) krijgen kan wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Wanneer je langdurige medische problemen hebt en het noodzakelijk is om uit je huidige woning te gaan verhuizen.
  • Dat de problemen die je nu hebt nieuw zijn en dat je deze nog niet had toen je de huidige woning accepteerde.
  • Wanneer je op jezelf woont en weer naar een zelfstandige woning verhuist.
  • Je binnen Nederland verhuist
  • Je huur nog niet opgezegd hebt of je huis nog niet verkocht hebt.

  Naast het feit dat je in Nederland een tegemoetkoming van de gemeente kunt krijgen voor je verhuizing kun je ook voorrang krijgen op woningen. Deze woningen hebben speciale labels en zijn dan ook gereserveerd voor urgente zaken. In dit geval krijgt de persoon voorrang.

  Echter is het niet zo dat je na je aanvraag voor een verhuisvergoeding ook automatisch recht hebt op een medische urgentie. Deze moet je te allen tijde apart aanvragen. Let hier dus goed op.

  De volgorde voor urgentie in Nederland is:

  • Medisch urgenten
  • WMO-indicaties
  • 65-plussers

  Wanneer je recht op urgentie hebt mag je een woning nooit weigeren. Wanneer je woning toch wel wilt weigeren dien je contact op te nemen met de gemeente. Let wel op het feit dat een weigering ernstige gevolgen kan hebben voor je urgentie.

  Moet je vanwege een renovatie 2 keer verhuizen? Dan dien je na de renovatie natuurlijk weer naar de oude woning te verhuizen. Echter is het in dit geval zo dat je maar eenmalig recht op een verhuiskostenvergoeding hebt.

  Heb je een renovatie gepland en kun je tijdens deze renovatiewerkzaamheden gewoon in je huidige woning blijven wonen? Dan heb je uiteraard géén recht op een verhuiskostenvergoeding.

  Hoogte verhuiskostenvergoeding voor een (tijdelijke) verhuizing

  Sinds februari 2023 is de verhuiskostenvergoeding verhoogt naar €6334. Voor de meeste actuele informatie en prijzen verwijzen wij je graag je door naar de website van de Rijksoverheid. Hier kun je alle informatie omtrent een verhuiskostenvergoeding vinden.

  De eerder genoemde vergoeding geldt alleen bij het verlaten van een zelfstandige woning. Let ook op dat een verhuiskostenvergoeding voor een kamer lager is en dat er hiervoor geen minimumbedrag geldt.

  Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kleding-verhuizen-1024x735.jpeg

  Uitkering in geld of natura

  De verhuurder kan aanbieden om in plaats van een vergoeding de verhuizing te regelen. En zo bijvoorbeeld ook uw nieuwe woning te schilderen of stofferen. Dit is een uitkering in natura. Ontvang je liever geld? Dan hoef je het aanbod niet te accepteren en kun je in plaats daarvan om de minimumvergoeding vragen.

  Met Moving op verhuiskosten besparen

  Ga je naar een zelfstandige woning verhuizen en heb je recht op een verhuiskostenvergoeding? Dan is het nog altijd belangrijk om op de kosten te letten. Moving helpt je hier graag bij.

  Een verhuizing an sich is al moeilijk en hectisch en dit wil je allemaal natuurlijk niet nog ingewikkelder of duurder maken. Veel mensen kiezen er daarom voor om een professioneel verhuisbedrijf in te huren.

  Bij Moving kun je nu gratis én eenvoudig verhuisoffertes aanvragen. Dit kunt je doen door het invullen van één aanvraagformulier. Zodra wij deze binnen zullen wij deze direct naar de 6 beste verhuisbedrijven uit jouw regio sturen zodat zij vervolgens binnen 24 uur contact met je kunnen opnemen.

  Nadat je de gratis verhuisoffertes hebt ontvangen kun je deze rustig met elkaar vergelijken zodat je uiteindelijk kunt kiezen voor het verhuisbedrijf dat het beste bij jouw budget past.

  Heb je de gratis verhuisoffertes bij Moving aangevraagd en heb je ze ook allemaal ontvangen? Heb je deze met elkaar vergeleken en heb je uiteindelijk toch besloten om géén verhuisbedrijf in te huren? Dan is dit je goed recht. Na je aanvraag zit je namelijk nog nergens aan vast en dit betekent dus dat als jij besluit om de verhuizing later zelf uit te voeren dat je dit ook gewoon kunt doen.

  In dit geval kun je de verhuisoffertes naast je neerleggen en verder hoef je hier niks meer voor te doen!


  Veelgestelde vragen

  Wat is een redelijke verhuisvergoeding?

  Vanaf 28 februari 2023 is de verhuiskostenvergoeding vastgesteld op €7156. Dit is een minimumbedrag, dus als je in een rechtszaak verwikkeld zit dan kan de rechter soms zelfs bepalen dat je recht hebt op veel meer.

  Welke kosten vallen onder verhuiskostenvergoeding?

  Onder verhuiskostenvergoeding vallen de kosten voor het inhuren van een verhuisbedrijf, dubbele huur/woonlasten, herinrichtingskosten en/of stofferingskosten.

  Kan je verhuiskostenvergoeding aanvragen?

  Verhuiskostenvergoeding kun je bij het WMO-loket van je gemeente aanvragen.

  Wie betaalt verhuisvergoeding?

  Je verhuurder betaald de verhuisvergoeding.

  Is verhuisvergoeding belastingvrij?

  Als je als werknemer voor je werk moet verhuizen dan worden de verhuiskosten belastingvrij vergoed. De maximale onbelaste vergoeding is 12% van je jaarloon met een maximum van €5545.

  Ontvang gratis 6 verhuisoffertes in jouw mailbox

  Start verhuisoffertes

  Deze website is veilig

  Vertrouwd sinds 2001